NSK直线导轨常识

了解直线导轨副的结构及选择方式

浏览:发布日期:2016-12-08 10:05:25 字号:  

了解直线导轨副的结构及选择方式


 直线导轨副的结构越预紧方式选择

滚动直线导轨副的结构形式:


  在承导和运动件之间放入一些滚动体(例如滚珠、滚柱、滚针),使相配的两个导轨面不直接接触的导轨,这种形式的被称作为滚动导轨。


  滚动导轨具有以下的特点:


摩擦力小


运动轻便灵活


磨损小,能长期保持精度


动、静摩擦因数差别小,低速时不易出现“爬行”的现象


以上这些优点决定了滚动导轨发展的前景十分广阔,滚动导轨在要求微量移动和精度定位的设备上获得了日益广泛的运用。


  任何事物都有两面性,既然我们总结了滚动导轨的优点那么滚动导轨的缺点也跟大家列举一下:


  导轨面和滚动体是点接触或者线接触,抗振性差、接触应力大,对导轨的表面硬度要求高,对导轨的形状精度和滚动体的尺寸精度要求较高。


以上信息由上海杰雅传动机械有限公司提供,公司现货供应所有NSK直线导轨型号:

NSK直线导轨-LS系列


L1S15 L1S20 L1S25 L1S30 L1S35

LS15 LS20 LS25 LS30 LS35 LS45 LS55 LS65

LS15CL LS15AL LS20CL LS20AL LS25CL LS25AL LS30CL LS30AL LS35CL LS35AL

LS15JM LS15EM LS20JM LS20EM LS25JM LS25EM LS30JM LS35JM LS35EM

LS15JL LS15EL LS20JL LS20EL LS25JL LS25EL LS30JL LS30EL LS35JL LS35EL

LS15KL LS15FL LS20KL LS20FL LS25KL LS25FL LS30KL LS30FL LS35KL LS35FL

NSKLS15 NSKLS20 NSKLS25 NSKLS30 NSKLS35

LAS15 LAS20 LAS25 LAS30 LAS35 LAS45 LAS55 LAS65

LAS15CL LAS15AL LAS20CL LAS20AL LAS25CL LAS25AL LAS30CL LAS30AL LAS35CL LAS35AL

LAS15JM LAS15EM LAS20JM LAS20EM LAS25JM LAS25EM LAS30JM LAS35JM LAS35EM

LAS15JL LAS15EL LAS20JL LAS20EL LAS25JL LAS25EL LAS30JL LAS30EL LAS35JL LAS35EL

LAS15KL LAS15FL LAS20KL LAS20FL LAS25KL LAS25FL LAS30KL LAS30FL LAS35KL LAS35FL

NSK直线导轨-LW系列

NSKLW17 NSKLW21 NSKLW27 NSKLW35 NSKLW50

NSKLW17EL NSKLW21EL NSKLW27EL NSKLW35EL NSKLW50EL

LAW17 LAW21 LAW27 LAW35 LAW50

L1W17 L1W21 L1W27 L1W35 L1W50

NSK微型滑块-PU系列

PU05 PU07 PU09 PU12 PU15

PAU05 PAU07 PAU09 PAU12 PAU15

P1U05 P1U07 P1U09 P1U12 P1U15


PAGE TOP